Поръчки-срокове и доставка

Политика за наличност

Политиката на онлайн магазина е да поддържа своевременна и изчерпателна информация за наличността на съответните артикули видима в страницата на всеки продукт. Въпреки желанието и усилията на екипа на онлайн магазина за своевременна актуализация на наличностите и респективно липсата на даден продукт е възможно забавяне в обработката на тази информация в страницата на продукта. Всяка подадена поръчка, независимо от вида й, начина й на подаване и упоменатия срок на доставка се потвърждава от служител на онлайн магазина след проверка на моментната наличност на артикулите в поръчката и сроковете за изпращането им по избрания от клиента начин на доставка.

 

Срокове на доставка

"24 часова доставка" - тази доставка и посоченото време от 24 часа се отнася до потвърдените поръчки както от страна на онлайн магазина (за наличност на съответния/ите продукт/ти в склада на магазина), така и от страна на клиента че същата може да се стартира за обработка, опаковане и предаване на избраната от клиента куриерска фирма за доставката й. Срокът от 24 часа започва да тече след края на работното време на куриерската фирма избрана за доставката от страна на клиента в деня на предаване на пратката от страна на магазина. Клиентът може да получи пратката на следващия работен ден до края на работното време на офиса на приемане. 24-те часа се отнасят само за нормално приетото работно време от 09:00 до 18:00ч. в работни дни.

Например: Клиента подава поръчка в 09:30ч., в работен ден, тя се потвърждава за наличност от онлайн магазина, потвърждава се и от клиента за прогресирането й за опаковка и последващото й предаване на избрания куриер за доставката. Пратката с поръчката се предава на куриера до края на работното време (в повечето случаи 18:00ч. както за онлайн магазина така и за офисите на куриера) и същата може да бъде взета от или предадена на клиента на следващия работен ден от 09:00ч. до 18:00ч. Часовете 09:00 и 18:00ч. са нормално приетите за начало и край на работното време на основните куриерски фирми в България, като е възможно известно отклонение от тях в зависимост от съотвената политика на куриерската фирма за работното им време и не зависят от онлайн магазина.

 

Нормалният срок на доставка (обработка, опаковане, транспортиране до офис на куриерската фирма) е между 24 и 48 часа за потвърдени в наличност продукти от страна на онлайн магазина в работни дни. При изчерпана наличност на даден продукт, срока на доставка варира в зависимост от наличността и сроковете за доставка на конкретния продукт при доставчиците от които ги поръчва и доставя онлайн магазина. Сроковете за финалната доставка до посочения от клиента адрес (физически адрес, който може да бъде и адрес от типа "точка за взимане/получаване" или адрес на офис на куриерска фирма) зависят изцяло от куриерската фирма избрана за изпълняването на доставката от страна на клиента и не е отговорност на онлайн магазина.

 

Методи на доставка

Всички поръчани продукти в онлайн магазина (чрез някои от описаните и активни типове поръчки) се изпращат чрез куриерски фирми ЕКОНТ или Спиди, със съответната отстъпка от цената на куриерската такса, с наложен платеж и опция за преглед и тест при определени условия. Тестването на продукта е възможно да бъде включено от наша страна при опредлени условия договорени по време на потвърждаването на поръчката от страна на поръчващия продукта. Заплащането на наложения платеж при избрания куриер е основно в брой, като е възможно и плащане с карта само при ЕКОНТ и след допълнителна уговорка по време на потвърждаване на поръчката и чрез/в СПИДИ. Стойността на доставката се заплаща от купувача, заедно със заплащането на стойността на закупената от нас стока в случая че е избран "Наложен платеж" в начина на плащане, като тази стойност на доставка изцяло е определена и зависи от  избраната от клиента куриерска фирма. По време на подаване на поръчката с използването на "КОЛИЧКА" са видими, активни и избираеми всички възможни методи на доставка, със съответната парична равностойност за тази доставка, която се добавя към крайната стойност на поръчката. Избирайки конкретен метод на доставка клиента декларира че се е запознал със съответното описание, обхват срокове и парична равностойност, взима информирано съгласие и се съгласява с тях.

Възможна е и доставка със собствен транспорт на онлайн магазина в конкретни градове, упоменати в методите за доставка, видими и достъпни за избор по време на подаване на поръчката чрез системата на онлайн магазина. Поради наличието на междинна организация, външна за онлайн магазина и естеството на ценообразуването на услугите на куриерските фирми, "безплатна доставка" чрез куриерска фирма за поръчките направени в онлайн магазина не е възможна. "БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА" е възможна при избор на доставка чрез собствен транспорт на онлайн магазина за определени продукти, като условията по нея са упоменати в текста на самия продукт. Екипа на онлайн магазина се стреми да редуцира възможно най-много въпросната такса на куриерската фирма, разбира се без влияние върху качеството и сроковете на услугата по доставката, като усилията са единствено в частта подвластна на онлайн магазина-или иначе казано, веднъж предадена пратката на куриерската фирма, отговорността и сроковете за физическата доставка, събирането на дължимите суми по Наложения платеж и куриеркста такса, както и начина на предаването на самата пратка са изцяло отогворност на куриерската фирма и не са подвластни на онлайн магазина. При настъпили несъответствия в гореописаните параметри на доставката извън властта на онлайн магазина, оплакванията от страна на клиента следва да се предявяват към куриеркста фирма избрана от клиента при подаването на поръчката. Екипът на онлайн магазина ще съдейства на клиентите при настъпването на несъответствия при доставката от страна на куриерската фирма до обхвата на общите и договорни (когато са приложими) условия на съответната куриерска фирма, като при настъпването на такива условия клиента трябва да се свържe със служител на онлайн магазина чрез някой от методите за връзка, с подробно описание на несъответствието. 

 

Доставка с най-ниска стойност

С оглед конкурентноспособноста на онлайн магазина същия предлага и доставка с най-ниска стойност равна на 0,00лв. активна при поръчване до и получаване/вземане от страна на клиента в конкретен град в страната (България), който град е видим по време на избора на метода на доставка. Заплащането и получаването на поръчаните продукти при този метод на доставка става единствено в пределите на посочения град след предварителна уговорка със служител на магазина за мястото и времето на предаване на поръчаните продукти. По този начин имате възможност да заплатите и получите поръчаните продукти в посочения град 7 (седем) дни в седмицата в нормално установените работни часове за страната (България) между 08:00 и 21:00ч.

Застраховка на пратките с поръчаните продукти

Важно - всяка пратка се застрахова за стойността на намиращата/ите се в нея продукт/и, и право на клиента е да прегледа съдържанието на пратката и наличния продукт/и в нея и при констатирана повреда на трансортната опаковка на пратката и фабричната/ите опаковка/и на продукта/ите в нея да тества съответния/ите продукт/и за нормалното му/им функциониране преди да го/ги приеме, като при констатиране на повреда или нередност същите се докладват на предаващия куриер, като след това се съставя протокол за повредата. Клиентът има право да откаже приемането на пратката след съставянето на този протокол. Също така задължително трябва да се свържете и с нас (на нашите телефони и/или електронна поща) при настъпването на такъв случай, като го опишете - като например: какво сте поръчали, каква е повредата, какво е повредено, попълнили ли сте съответния протокол за повреда (или подобен) предоставен Ви от предаващия куриер, и всякаква информация която сметнете за уместна в такава ситуация. Предварително Ви нформираме, че телефонните разговори свързани с подобен вид повреди се записват и ако не сте съгласни такъв разговор да бъде записан от наша страна ще трябва да използвате писмения канал за комуникация а именно електронната поща на онлайн магазина - - pazaruvane.online@hotmail.com.

 

Типове поръчки в онлайн магазина

В онлайн магазина може да се подават два основни типа поръчки: "НОРМАЛНА" електронна поръчка подадена от клиента след влизането му и от неговия потрбителски профил, с който е регистриран в онлайн магазина (този тип поръчка е активна за подаване 24 часа в денонощието, без прекъсване с изключение на времето в което онлайн магазина е в режим на поддръжка и е с изключена функционалност за подаване на поръчки), "БЪРЗА ПОРЪЧКА" подадена чрез изписването на актуален телефонен номер за връзка с клиента и декларирането че същия този клиент е прочел, разбира, съгласен е и приема посочените Общите условияПолитиката за поверителност-GDRP и Условията за доставка на Онлайн магазина (този тип поръчка е активна за подаване 24 часа в денонощието, без прекъсване с изключение на времето в което онлайн магазина е в режим на поддръжка и е с изключена функционалност за подаване на поръчки), на който телефонен номер служител от екипа на онлайн магазина ще се свърже с клиента във възможно най-кратък срок (в рамките на нормално приетото работно време в страната, в работни дни от 09:00 до 18:00ч. и от 10:00 до 12:30ч. в съботните дни) за потвърждаване на поръчката, уточняване на детайлите по доставката й, и всяка информация интересуваща клиента, свързана с продукта. Възможно е подаването и на "ТЕЛЕФОННА ПОРЪЧКА", като по време на тази поръчка служителя на онлайн магазина ще помоли клиента да потвърди че същия е прочел, разбира, съгласен е и приема активните Общите условияПолитиката за поверителност-GDRP и Условията за доставка на Онлайн магазина към момента на провеждане на телефонния разговор. По време на телефонния разговор ще бъдат уточнени наличността на съответния/те продукт/и, срока и приблизителната стойност на доставката, начина на плащане и всяка информация интерсуваща клиента свързана с продукта/ите и поръчката (този тип поръчка е активна за подаване в рамките на нормално приетото работно време в страната от 09:00 до 18:00ч. 7 дни в седмицата).

 

Срокове за обработка на поръчките от онлайн магазина

По всяка една поръчка в онлайн магазина се извършва проверка от страна на служител на магазина за наличността на конкретните продукти предмет на поръчката, иска се потвърждаването й от страна на клиента заедно с данните и сроковете й за доставка и същата поръчка се потвърждава от служителя на магазина, като след тези потвърждения поръчката се придвижва за обработка и подготовка за изпращане. Обработката и изпращането на направените и потвърдени от клиентите и служител на магазина поръчки до 16:30ч. от понеделник до петък и до 12:00ч. в събота се предават на съответната куриерска фирма избрана от клиента за доставката в същия ден (с изключение на официалните почивни дни, неработни за куриерски фирми ЕКОНТ или СПИДИ и в неработните дни за онлайн магазина, предварително обявени на заглавната страница). След предаването на пратката със съответната поръчка към съответната куриерска фирма отговорността по транспортирането й/им и сроковете по доставката й/им са изцяло във властта на куриерската фирма и всякакви произтичащи от това следствия трябва да се предявяват към нея. При настъпването на условия и/или следствия свързани с доставката на пратката до клиента продиктувани от куриерската фирма, Онлайн магазина ще съдейства максимално възможно на клинта/ите разбира се съгласно общите условия на Онлайн магазина и договерните отношения и общите условия на съответната куриерска фирма.

В повечето случаи и при нормални обстоятелства пратките се доставят от избраната куриерска фирма при подаването на поръчката, на следващия работен ден (и събота до техен офис) ако са поръчани до 16:30ч. (12:30ч. в събота) и изпратени от Онлайн магазина до 17:30ч. на предишния работен ден (12:30ч. в събота) - или поръчвайки я днес до 16:30ч. утре, при нормални обстоятелства ще можете да я получите в/на заявения от Вас офис на съответната куриерска фирма или адрес.

 

Пожелаваме Ви приятно и ползотворно пазаруване в нашия магазин!

Pazaruvaj.com Pazaruvaj - Надежден помощник за покупки
Pazaruvaj - Надежден помощник за покупки