Дрогерия

В секция "Дрогерия" можете да откриете, поръчате, закупите и получите: лекарства и лекарствени продукти в хуманната медицина, които се отускат без лекарско предписание предназначени за продажба в дрогерии и по интернет, както и медицински изделия, продукти и стоки със значение за здравето на човека, хранителни добавки, храни със специално предназначени, козметични продукти, биоциди от група I "Дезинфектанти и общи биоциди" и група III "Биоциди за борба с вредители", съгласно чл. 240 и чл. 243 от "Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина", "Наредба № 28 на МЗ за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти" - Раздел V., всичките предлагани и доставяни от Дрогерия "Витамира" в гр. Дупница с Удостоверение за регистрация на дрогерия № ....../........ от РЗИ Кюстендил. Доставката на поръчаните продукти от секция "Дрогерия" се извършва чрез описаните условия в "Доставка на продукти от дрогерия "Витамира". 

 

Няма намерени продукти.